วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์

จากประสบการณ์ของเรา พบว่า ปัญหาจากการทำวิทยานิพนธ์ ที่ไม่สำเร็จ อาจเนื่องมาจาก

1. ไม่มีเวลา
เนื่องจาก ต้องทำงานประจำ ออกต่างจังหวัดบ่อย การทำงานต้องเข้ากะดึก
ทำตอนกลางคืน ไม่มีเวลาไปเข้าห้องสมุด ไปค้นคว้า search Internet

2. เนื้อหายากเกินความสามารถ
เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ไม่สนใจทำแต่ถูกบังคับให้ทำ เนื้อหาที่ได้รับ ยากเกินความสามารถ
ทำไม่ได้ ทำให้ต้องปล่อยเวลาผ่านไปโดยไม่กล้าปรึกษาใคร

3. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษายาก
หรือไม่กล้าติดต่อ อาจารย์มีธุระยุ่ง ไม่สะดวกรับสาย ไม่สะดวกคุยหรือให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา  อาจารย์มีภาระเยอะ หน้าที่การงานหลายอย่าง จนทำให้แทบไม่มีเวลา
ให้นักศึกษาได้เข้าพบหรือปรึกษา

4. ขี้เกียจ
เนื่องจากความขี้เกียจของนักศึกษาเอง ที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
โดยไม่เริ่มต้นทำอะไรเลย แม้กระทั่งหัวข้อ  จากการพูดคุยทำให้พบว่า บางราย
แค่ได้ยินคำว่าทำวิทยานิพนธ์ก็ไม่อยากเริ่มต้นทำอะำไรแล้ว เป็นความขี้เกียจที่ไม่กล้าบอกใคร

3 ความคิดเห็น: